Onze tarieven zijn helder en concurrerend. Indien gewenst werken wij met vooraf vastgelegde afspraken en prijzen. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. Mocht er sprake zijn van wijzigingen in werkzaamheden of kosten, wordt u hierover altijd tijdig geïnformeerd.

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:
Belasting advies
• opstellen van diverse fiscale aangiften
• fiscaal advies
• ondersteuning bij boekenonderzoeken en bezwaarprocedures
• begeleiding bij bedrijfsoverdrachten
• afwikkeling van nalatenschappen

Accountancy
• diverse administratieve ondersteuning
• financiële administratie
• samenstellen van jaarrekeningen
• opstellen tussentijdse rapportages
• financieel advies

Salarisadministratie
• verzorgen aangiften loonheffing
• voeren salarisadministratie Pensioen
• voor de pensioenen zijn wij een samenwerking met Aegon Adfis aangegaan.

Overig
• wij stellen diverse (juridische) overeenkomsten en contracten voor u op.